e.language'); jimport( 'joomla.utilities.string' ); ?> Křížem krážem Slezskou bránou.
Home

Poslední vložené

Nejčtenější

Křížem krážem Slezskou bránou.

Tři místa

 

Kostel a Hájek

Hájek

Historie "Hájku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z mnoha poutníků. Historie "Hájku" je opravdu dlouhá a zajímavá. V roce 1786 postavil lesník Michal Hirschheimer dřevěný kříž u pramene vyvěrajícího ze stráně. Frýdecký farář hrabě Justus Vilém Pražma nechal opatřit tento kříž přístřeším, jeho nástupce Josef Karel Schipp (Šíp) vybudoval v roce 1834 dnešní dřevěnou kapli sv. Kříže a farář Pavel Prutek dal zhotovit v roce 1840 kamennou studnu. Farář Karel Findinský pořídil cementovou nádržku na vodu, v níž si poutníci mohli omýt nohy, opravil studnu a v roce 1871 slavnostně posvětil kapli s novým sousoším Kalvárie. U kapličky se nachází také sochy Panny Marie a Krista, které nechal zhotovit jako poděkování za uzdravení jeden z mnoha poutníků.

Bezručova vyhlídka

 

Český básník, autor jedné z největších knih české poezie, ve které se stylizoval do role "slezského barda". Protispolečenský buřič stojící mimo všechny básnické skupiny. Narodil se v Opavě v rodině středoškolského profesora a filologa Antonína Vaška. V roce 1877 se s rodiči přestěhoval do Brna a tam žil téměř šedesát let, kromě tří let, které strávil v Praze na studiích klasické filologie (1885-88) a dvou let, které strávil v Místku (1891-93), kde pracoval jako poštovní úředník. Po návratu do Brna pracoval až do odchodu do důchodu na nádražní poště. Za první světové války byl vězněn pro podezření z velezrady (1915-16).Název se v průběhu měnil, na začátku se nazýval  "BABA" Za okupace se přestěhoval do Kostelce na Hané. V syrových verších o těžkém životě vyjadřoval odpor proti národnostnímu a sociálnímu útlaku ve Slezsku.

Kostel Všech svatých

Největším magnetem Sedlišť, který ve středu obce nelze přehlédnout, je dřevěný kostelík Všech svatých, postavený roku 1638 na místě starého dřevěného kostela z roku 1447. Ale ani ten nebyl původní, protože jeho předchůdce pocházel již z roku 1305.Nynější kostel má šindelovou střechu, okolo hlavní lodě zvenčí je vedena "sobota", krytý ochoz. Z boku je přistavena sakristie. Uvnitř v krásném prostředí na nás dýchnou minulá staletí nejsilněji. Nachází se tam starobylá zpovědnice a kazatelna z roku 1680. Varhany pocházejí z roku 1862. Okolo kostela je hřbitov, kam se již léta nepohřbívá, zato si tam můžeme prohlédnout množství starých litinových křížů. Někdo měl šťastný nápad uchovat tyto náhrobní kříže jako pietní přehlídku práce a vkusu dávných zručných rukou. Na hřbitůvku je pomníček spisovatele a kulturního pracovníka Bohumila Marka, velkého přítele Sedlišť.Pomník je jen symbolický, protože on sám si přál, aby jeho popel byl rozptýlen pod Beskydami. K hlavní cestičce vedoucí od kostelního vchodu přibyl 24.9.1994 na pravé straně prostý nízký dřevěný kříž s trnovou korunou. Je posvěcený a má nápis "Obětem komunismu".

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Duben 2010 08:57)

 

Sídlo - Škola

NAŠÍM SÍDLEM JE JMZŠ a MŠ SEDLIŠTĚ

Info o Škole:

Adresa: Sedliště 203, Sedliště 739 36, okres: Frýdek-Místek

www.skolasedliste.wbs.cz

Škola

Sedliště se rozkládají nedaleko Frýdku, především okolo silnic vedoucích do Kaňovic a do Bruzovic a samozřejmě do Frýdku. Musely vzniknou v polovině 13.stol. Urbář z roku 1636 mimo jiné údaje uvádí zajímavost, že nejvíce rybníků z panství frýdeckého bylo právě v Sedlištích. V dokladech z roku 1450 je obec uvedena jako soukromý šlechtický majetek, ale jméno šlechtice není známé. Název obce je odvozen od polohy středu obce, to je sedlo mezi kopci.Pro Sedlišťany a Sedliště nepochybně nejvíc znamená opravdový klenot – prastarý dřevěný kostelík Všech svatých postavený roku 1638 na místě starého dřevěného kostela z roku 1447.Současný znak obce Sedliště navazuje na vlastní pečetidlo z roku 1700, jehož se užívalo až do poloviny 20. století.

 

BEZRUČOVA VYHLÍDKA

www.sedliste.cz

TYM

Český básník, autor jedné z největších knih české poezie, ve které se stylizoval do role "slezského barda". Protispolečenský buřič stojící mimo všechny básnické skupiny. Narodil se v Opavě v rodině středoškolského profesora a filologa Antonína Vaška. V roce 1877 se s rodiči přestěhoval do Brna a tam žil téměř šedesát let, kromě tří let, které strávil v Praze na studiích klasické filologie (1885-88) a dvou let, které strávil v Místku (1891-93), kde pracoval jako poštovní úředník. Po návratu do Brna pracoval až do odchodu do důchodu na nádražní poště. Za první světové války byl vězněn pro podezření z velezrady (1915-16). Za okupace se přestěhoval do Kostelce na Hané. V syrových verších o těžkém životě vyjadřoval odpor proti národnostnímu a sociálnímu útlaku ve Slezsku.


Aktualizováno (Úterý, 06 Duben 2010 09:47)

 

GPS - Bezručova vyhlídka

VYHLÍDKA PETRA BEZRUČE NEBOLI ČERNÁ ZEM

Size:

Difficult: *----

Terrain: *----

GPS:

 

N 49º42´46.4´´

E 018º21´49.2´´

Aktualizováno (Sobota, 06 Březen 2010 08:33)

Celý článek...

 
HLAVNÍ NABÍDKA
ON-LINE
Právě připojeni - hostů: 4